Geschiedenis tropische geneeskunde

Aandacht voor de geschiedenis van de tropische geneeskunde en gezondheidszorg in Nederland en in de tropen.

Voormalige Nederlandse koloniale gebieden

De werkgroep wil door middel van thematische bijeenkomsten, onderzoek en publicaties aandacht besteden aan de geschiedenis van de tropische geneeskunde en gezondheidszorg in Nederland en in de tropen, met name in de voormalige Nederlandse koloniale gebieden Nederlands-Indië, Nieuw Guinea, Suriname en de Nederlandse Antillen. De werkgroep beheert een historisch archief dat is samengesteld uit schenkingen van oud-tropenartsen.

Activiteiten

In 2010 werd in Nijmegen een bijeenkomst georganiseerd over het onderwerp 'Voorbeeldige dokters in Afrika'.

Publicaties

  • J.P. Verhave, Clifford Dobell and the Making of Paul de Kruif’s Microbe Hunters, Medical History, 2010,54:529-536.
  • Het artikel gaat over tot nu toe ongepubliceerde brieven van de Britse zoöloog Dobell (1886-1949) aan de Amerikaanse microbioloog de Kruif (1890-1971), welke correspondentie een interessante bijdrage aan de geschiedenis van het malaria-onderzoek levert.
  • J.P. Verhave, Paul de Kruif, American science writer on malaria; a case study, Malaria World Journal 2-1-2011.
  • J.P Verhave, The Moses of Malaria, Nicolaas H. Swellengrebel abroad and at home, 1885-1970, Erasmus Publishing, Rotterdam, 2011. Professor Swellengrebel was een internationaal vermaard malaria-expert en directeur van het Instituut voor Tropische Hygiëne te Amsterdam.

Onderzoek

  • Uitvoeren van een project het Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlands-Indië (1854-1942, dat beoogt het digitaliseren en het voor internationaal werkzame wetenschappers en historici ontsluiten van de verschillende vakgebieden in het tijdschrift, waarvan de artikelen alleen in het Nederlands zijn gesteld.
  • Voorbereiden van een meerjarig onderzoeksprogramma dat beoogt de geschiedenis van de geneeskunde en de gezondheidszorg in de voormalige Nederlandse koloniale gebieden tot een academisch onderzoeksspeerpunt te maken. Het project Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlands-Indië zal als eerste deelonderwerp in dit programma worden bewerkt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze werkgroep, neem dan contact op met Jan Peter Verhave jpverhave@hotmail.com of Geert van Etten gmvetten@xs4all.nl.