ANBI

Sinds 2015 heeft de NVTG de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat maakt giften aan de NVTG aftrekbaar voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting.

Verantwoording en ANBI-status

De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40408583. Het RSIN/fiscaal nummer is 806011038.

U kunt hier de volgende verslagen inzien:

Alle bestuursleden van de vereniging doen hun werk daarvoor op vrijwillige basis.
De NVTG heeft drie parttime medewerkers in dienst.

Wilt u ons (extra) steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op NL81 TRIO 0338 7892 19.

Onze dank!