MTb, IHA en andere publicaties

De NVTG aan het woord! Zie hier waar de vereniging en haar leden hun schriftelijke sporen nalaten.

MTb en IHA

MTb en IHA zijn twee belangrijke NVTG platforms voor informatie-uitwisseling. Beide publicaties verschijnen 4 keer per jaar en zijn bestemd voor leden en anderen met interesse in global health. MTb, de opvolger van het (Nederlandstalige) blad Medicus Tropicus, verschijnt in het Engels en kent een thematische opzet.

Meer over deze publicatie

TGM en GTNI tijdschriften digitaal

De archieven van het Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië (GTNI) en het tijdschrift Tropical and Geographical Medicine (TGM) zijn onlangs gedigitaliseerd en via deze NVTG-website voor algemeen publiek beschikbaar. De digitale toegang wordt financieel ondersteund door de stichting TMIH.

Meer over deze publicatie

Promoties Global Health

De NVTG verenigt studenten, onderzoekers en professionals werkzaam in global health. De onderzoeken van onze promovendi illustreren de reikwijdte van het vakgebied: de facetten divers, het veld wereldwijd.

Meer over deze publicatie

Boeken & artikelen

Een bundeling columns, een biografie, jubileumuitgaven en een adviessysteem. Zelfstandige projecten van NVTG-leden en initiatieven vanuit de vereniging zelf hebben geleid tot een aantal mooie publicaties die het terrein van global health verrijken. Zowel binnen Nederland als daarbuiten.

Meer over deze publicatie