Formulier Lid worden

Lid worden

Kosten lidmaatschap met ingang van januari 2021:
Standaard tarief (ook voor PhD-kandidaten): € 161,00
Gepensioneerd tarief: € 106,00
Studententarief: € 42,50

Papieren MTb: € 28,50

Elk jaar wordt er een jaarlijkse automatische verhoging van de contributie volgens het indexatiecijfer doorgevoerd.

Het studententarief wordt gehanteerd voor studenten (niet voor PhD-kandidaten), en tevens voor (jonge) artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) die voor een lokaal salaris in een laag- of middeninkomensland werkzaam zijn. Mocht u menen dat u in aanmerking komt voor het studententarief, dan kunt u contact met ons opnemen via info@nvtg.org.