Expertisegroep Global Child Health

Deze werkgroep Expertisegroep Global Child Health maakt deel uit van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), en bestaat uit kinderartsen en kinderartsen in opleiding.

Kinderartsen en kinderartsen in opleiding

De werkgroep wil de zorg rondom adoptiekinderen, asielzoekerskinderen, vakantiegangers, allochtonen en kinderen in resource-poor settings verbeteren door het opstellen van richtlijnen en het organiseren van bijscholingen.

Op aanvraag geven we wetenschappelijk advies aan (jonge) collega’s in het veld (m.b.t. design en fondsenwerving).

Tweemaal per jaar organiseren we een refereeravond, en in het voorjaar een symposium. Er is een nauwe band met de Stichting Gezondheid Derde Wereld Kind (leerstoel AMC/UvA).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze werkgroep dan kunt u contact opnemen met Gertjan Driessen (voorzitter) of met Jeanine Punt (secretaris) via nvktropensectie@gmail.com.

www.intchildhealth.nl