>Register AIGT

Nu het profiel Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) eind 2012 is erkend door de KNMG en per 1 januari 2014 de nieuwe opleiding tot AIGT is gestart, worden in 2015 door de RGS twee registers opgezet.

Het Register AIGT voor gediplomeerde AIGT's. Hiervoor komen ook de 'tropenartsen' in aanmerking die vóór 2014 hun diploma ontvingen. Velen van hen meldden zich al aan.

Het Register aios-IGT is voor AIGT's in-opleiding.