Tropische geneeskunde

De werkgroep Tropische geneeskunde wil de kennis en ontwikkelingen van de tropische geneeskunde in de algemene medische praktijk in Nederland bevorderen.

Uniformering diagnostiek

De werkgroep streeft naar een uniformering van de diagnostiek en behandeling van tropische ziekten in Nederland door middel van richtlijnen en behandelprotocollen.

Activiteiten

De werkgroep organiseert wetenschappelijke bijeenkomsten waar actuele onderwerpen op het gebied van de tropische geneeskunde worden besproken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de werkgroep neem dan contact op met Pieter van Thiel via  p.p.vanthiel@amc.uva.nl.