Tropical urological revelation (TUR)

De werkgroep TUR wil urologische activiteiten bevorderen in landen waar een minder goede urologische zorg bestaat.

Onderwijs

De werkgroep maakt onderdeel uit van de Nederlandse Vereniging voor Urologie en onderhoudt contacten met zusterverenigingen en organisaties elders in de wereld.

Activiteiten zijn het verzorgen van onderwijs aan tropenartsen in opleiding. Elders worden workshops gegeven. Verschillende leden werken jaarlijks voor korte of lange tijd in diverse landen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze werkgroep, neem dan contact op met Frank Froeling via frankfroeling@ziggo.nl of  W. Hoekstra via red.mermaid@12move.nl.