Transculturele revalidatiegeneeskunde

De werkgroep heeft als doel het bevorderen, op peil houden en beschikbaar stellen van deskundigheid op het gebied van de transculturele revalidatiegeneeskunde.

Deskundigheidsgebied

De werkgroep verzorgt studiebijeenkomsten en onderwijs voor tropenartsen- en revalidatieartsen in opleiding. De deelnemers aan de werkgroep fungeren als referenten voor transculturele aspecten in de Nederlandse Revalidatiezorg (allochtonen, vluchtelingen). Daarnaast verzorgt de werkgroep adviezen voor projecten gericht op revalidatie en persoonlijke advisering voor personeel in deze projecten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de activiteiten van deze werkgroep bezoek dan onze website, www.revalidatiegeneeskunde.nl of neem contact op met Marga Tepper (voorzitter, M.Tepper@umcg.nl) of met Wim Otto (secretaris) wimcotto@gmail.com.