Arts-assistenten Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (TROIE)

TROIE is de arts-assistentenvereniging voor artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) in opleiding.

In opleiding

TROIE is de arts-assistentenvereniging voor alle AIGT in opleiding en heeft een zelfstandig bestuur met verschillende commissies. Speerpunten van TROIE zijn belangenbehartiging van de aios-IGT, kwaliteitsbewaking van de opleiding en bevorderen van onderling contact tussen aios-IGT en AIGT-ers binnen het NVTG-netwerk.  

Leden van het bestuur van TROIE nemen deel aan de vergaderingen van het NVTG-bestuur en het CIGT (Concilium IGT) en hebben zo ook een stem in belangrijke beslissingen rondom de opleiding. Tevens organiseert TROIE verschillende activiteiten ter verdieping van de opleiding, zoals de Tropen Carrière Dag en extra-curriculaire cursusdagen. Er worden ook andere activiteiten met een sterk sociaal karakter georganiseerd, zoals borrels en alumni-dagen, om sociale cohesie tussen aios-IGT onderling maar ook met AIGT-ers te bevorderen. Verder brengen we door middel van Consult Online uitgezonden AIGT in contact met medisch specialisten in Nederland voor medische vraagstukken en verzorgen we een casus in de kwartaaluitgave MTb.
De opleiding tot arts Internationale Gezondheidsozrg en Tropengeneeskunde wordt verzorgd door het opleidingsinstituut IGT.

Wil je weten wat we nog meer doen of wil je contact met leden van TROIE, kijk dan op de website: www.troie.nl.