Verantwoording en ANBI-status

De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40408583. Het RSIN/fiscaal nummer is 806011038.

Hiernaast de financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar 2015 en het verslag van de kascommissie.

Alle bestuursleden van de vereniging doen hun werk daarvoor op vrijwillige basis.
De NVTG heeft drie parttimers in dienst: de beleidsmedewerker, de office manager NVTG-secretariaat en de ambtelijk secretaris CIGT.

 

  • > ANBI-status
    De status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) maakt giften aan de NVTG aftrekbaar voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting.