Opleidingsinstituut IGT

Het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (opleidingsinstituut IGT) is verantwoordelijk voor de organisatie van de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). Het Instituut valt onder een aparte stichting, de stichting Opleidingsinstituut IGT (SOIGT), waarin de NVTG een vaste vertegenwoordiging heeft. Het instituut werkt nauw samen met het Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT) die de inhoud van de opleiding borgt.

De Academische Raad voor de SOIGT heeft tot taak het wetenschappelijk niveau van het cursorisch onderwijs van de opleiding Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (IGT) te bewaken. Dit is vastgelegd in het Reglement AR.

Het hoofd van het opleidingsinstituut IGT is eindverantwoordelijk voor alles wat met de opleiding te maken heeft. De regelgeving met betrekking tot het instituut en de taken van het hoofd zijn vastgelegd in het Kaderbesluit CHVG en in het besluit IGT en de functieomschrijving van het hoofd, die als PDF toegankelijk zijn op deze pagina van de NVTG website. Er is ook een plaatsvervangend hoofd (Jaap Koot).

Voor meer informatie over het instituut kunt u zich wenden tot:

Secretariaat: info@oigt.nl

Hoofd opleidingsinstituut: Barend Gerretsen, bgerretsen@oigt.nl
Staffunctionaris: Floor van Gorkom, fvangorkom@oigt.nl
Office Manager OIGT: José Hoppenbrouwer, jhoppenbrouwer@oigt.nl
Junior office manager: Johanneke van ’t Land, jvantland@oigt.nl