>Over NVTG

De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg is opgericht in 1907. De missie van de NVTG is: ‘het actief bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en gezondheidszorg in lage- en midden- inkomenslanden, door middel van onderwijs, onderzoek en pleitbezorging en vanuit het perspectief van de mondiale gezondheidszorg een bijdrage leveren aan de Nederlandse gezondheidszorg’.

Kernactiviteiten van de NVTG zijn het stimuleren van debat, de scholing van Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde en het organiseren van congressen en bijeenkomsten. Daarnaast biedt de NVTG een platform voor professionals en geïnteresseerden in internationale gezondheidszorg. Tevens levert ze een belangrijke bijdrage aan het op de politieke agenda zetten van internationale samenwerking, en duurzame ontwikkeling met betrekking tot internationale gezondheidszorg.

De NVTG wordt geleid door een bestuur bestaande uit tien leden. De bestuursleden representeren vakspecialismen, organisaties of instellingen die zich vanuit Nederland met gezondheidszorg in ontwikkelingslanden bezighouden.

Er zijn 14 werkgroepen aangesloten bij de NVTG, die actief zijn op verschillende deelterreinen van de tropische geneeskunde en internationale gezondheidszorg. Voor meer informatie zie werkgroepen.

In international verband maakt de NVTG deel uit van de Federation of European Societies for Tropical Medicine and International Health (FESTMIH).