Agenda

De NVTG houdt u op de hoogte van alles wat er speelt op het vlak van global health. Hier treft u een actueel overzicht van aankomende congressen, cursussen, studiedagen en interessante bijeenkomsten.

Mental Health Gap Action Programme

3 oktober 2019, Utrecht

Op donderdag 3 oktober 2019 zal er een eerste bijeenkomst plaatsvinden van het initiatief  ‘Zet je expertise in voor lage en middel inkomen landen’.

Volgens de WHO heeft 75% van de mensen in lage- en middel-inkomen landen geen toegang tot de benodigde hulp in de geestelijke gezondheidszorg. Door middel van het geven van onderwijs en trainingen zoals het Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) kunnen we hier iets aan doen. Mocht je belangstelling hebben voor het geven van en het deelnemen aan onderwijsactiviteiten op dit gebied, dan nodigen wij je van harte uit om de bijeenkomst bij te wonen.

In deze bijeenkomst willen wij van gedachten wisselen over wat noodzakelijke en nuttige kennis is en hoe deze op cultuur sensitieve wijze overgedragen kan worden. Hoe kunnen de diverse onderwijs activiteiten op elkaar afgestemd worden, ook met andere nationale en internationale organisaties? Verder willen we onderzoek naar effectiviteit op dit gebied promoten en bediscussiëren hoe we hierin als platvorm kunnen dienen om deze activiteiten te promoten, te faciliteren en te evalueren.

Op 3 oktober zullen sprekers het thema vanuit verschillende invalshoeken belichten:

Jacques van Hoof:  "Wat kunnen wij delen?”
Joop de Jong:         “Enige stellingen betreffende etno-psychologie en -psychiatrie"
Pim Scholte:           "Concerted action of soloactie”
Rolf Swartz:            “Bouwstenen voor kennisoverdracht ”
Rembrant Aarts:     "Drijfveren en motieven”
Marjolein van Duijl: “Hoe bereid je je voor en hoe stem je af op de lokale cultuur?”

Vervolgens is er ruimte voor discussie en uitwisseling om de aanwezige expertise en ideeën op elkaar af te stemmen, zodat een eventueel actieplan opgesteld kan worden. 

De bijeenkomst vindt plaats in de Domus Medica te Utrecht van 15:30-18:30. Mocht je willen deelnemen, dan verzoeken we je aan te melden via inbollen@hotmail.com.

Met vriendelijke groet,

Jacques van Hoof, psychiater en initiatiefnemer

Naomi Bollen, kinder- en jeugdpsychiater en bestuurslid afdeling transculturele psychiatrie van de NVvP

 

Cursus Operatieve Verloskunde

4 oktober 2019, Leiderdorp

De cusrus Operatieve Verloskunde wordt gegeven op vrijdag 4 oktober 2019 te Leiderdorp. Kijk voor meer informatie in de cursusbeschrijving en het programma.

Aanmelden kan via www.onderwijsrijnland.nl

Dokteren in Tanzania: Vulnerability and resilience

5 - 15 november 2019, Moshi, Tanzania

Dokteren in Tanzania

Internationaal congres & interculturele benadering
Vulnerability and resilience
5 - 15 november 2019 Moshi, Tanzania

Kijk hier voor meer informatie en het volledige programma.

NVTG Congres Climate Change and Health

6 november 2019, Amsterdam

Op 6 november aanstaande organiseert de NVTG in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis haar jaarlijkse congres voor leden en andere geinteresseerden in global health en tropengeneeskunde. Locatie is wederom De Rode Hoed in Amsterdam.

'Climate emergency. Understanding the impact of climate change on global health'

staat in het teken van klimaatverandering en de gevolgen ervan voor onze gezondheid en welzijn, zoals tekorten aan schone lucht, veilig onderkomen, en onvoldoende voedsel. Extreme hitte draagt bij aan mortaliteit als gevolg van cardiovasculaire en respiratoire ziekten. Wereldwijd is het aantal aan weer gerelateerde rampen meer dan verdrievoudigd sinds de 1960s. De gezondheidseffecten van een klimaatverandering zijn merkbaar zoals het feit dat door vectoren overgebrachte ziekten zoals malaria, dengue, schistosomiasis en lymeziekte zich in toenemende mate zullen uitbreiden naar andere delen van de wereld dan nu. 

Het programma is veelzijdig met in de ochtend lezingen van vooraanstaande wetenschappers en professionals zie aandacht zullen besteden aan de gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid, feiten zullen presenteren en met ons in discussie gaan over mogelijke oplossingen om de negatieve gevolgen tegen te gaan. In het plenaire ochtend deel spreken: 

  • Prof Sir Andy Haines (London School of Tropical Medicine and Hygiene)
  • Dr Maarten van Aalst (Red Cross Red Crescent Climate Centre)
  • Dr Marzella Wüstefeld (World Health Organization)
  • Dr Pim Martens (Maastricht University)

De middag sessies bieden een gevarieerd programma met abstract presentaties (Uniting Streams);  een sessie over SRHR en klimaatverandering (Share-Net Nederland); twee sessies zullen worden georganiseerd door het Nederlandse Rode kruis (een van de mede-organisatoren); een sessie over de Nederlandse onderzoeksagenda ‘Klimaat en Gezondheid’ (Dr Maud Huynen, Maastricht University); een sessie over de rol van technologie bij klimaat-gerelateerde rampen (Dr Md. Nadiruzzaman, International Centre for Climate Change and Development, Bangladesh); en een sessie over manieren om afval in de klinische setting te verminderen (Troie). 

Wees er op tijd bij, het aantal aanmeldingen is beperkt! 

Tropen Carrière Dag

30 november 2019, Amsterdam

TROIE en SANO organiseren samen de Tropen Carrière dag.

SANO (stichting artsen naar ontwikkelingslanden) bestaat dit jaar 50 jaar. Op 14 mei 1969 werd de stichting opgericht door KNMG en NVTG, met als doel om Nederlandse artsen, die werken in lagelonenlanden, te ondersteunen. In die 50 jaar zijn honderden artsen door SANO ondersteund.

Op 30 november 2019 wordt het 50-jarig jubileum gevierd tijdens de Tropen carrière dag in Amsterdam met een symposium en borrel aan het einde van de middag.

Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft toegezegd deze dag aanwezig te zullen zijn. Het volledige programma met precieze tijd en locatie volgt zo spoedig mogelijk.

MMV-congres 2019: Opleiden over grenzen

11 december 2019, congrescentrum NBC, Nieuwegein

De Federatie Medisch Specialisten organiseert op woensdag 11 december a.s. het jaarlijkse MMV-congres ‘Opleiden over grenzen’.

Inspiratie en ondersteuning
Het MMV-congres ‘Opleiden over grenzen’ is primair bedoeld voor opleiders, maar een groot deel van het programma is zeker ook interessant voor aios, leden van de opleidingsgroep, managers en decanen van leerhuizen, onderwijskundigen en anderen. Doel van het congres is om alle betrokkenen bij de geneeskundige vervolgopleidingen te ondersteunen met inspirerende verhalen van deskundigen en praktijkgerichte workshops en symposia. Het congres vindt wederom plaats in congrescentrum NBC te Nieuwegein.

Bekijk hier het volledige congresprogramma.
Voor meer informatie en direct aanmelden kunt u terecht op de website van de Federatie Medisch Specialisten.