Agenda

De NVTG houdt u op de hoogte van alles wat er speelt op het vlak van global health. Hier treft u een actueel overzicht van aankomende congressen, cursussen, studiedagen en interessante bijeenkomsten.

Focus on Mental Health congres

2 - 11 november 2020, Moshi, Tanzania

"Towards universal mental health coverage - challenges and opportunities for lower and middle income countries".

We hebben hiervoor een van de meest vooraanstaande onderzoekers uit Kenia bereid gevonden hier een keynote lecture over te geven.
Meer informatie vind je de flyer. Wij zouden het nu al graag willen weten als u overweegt deel te nemen, omdat het congres alleen kan doorgaan bij voldoende inschrijvingen. 

Mocht u een collega bereid vinden om zich in te schijven, dan staat daar een extra dag in Moshi tegenover.

Vol enthousiasme pakken we de organisatie op en we kijken uit naar het aanstaande congres, 

Mocht u interesse hebben dan kunt u dit laten weten via mentalhealthconference.tz@gmail.com of info@mension.nl. 

Hopende u daar te ontmoeten. 

Met vriendelijke groeten,

Afra van der Markt, Psychiater GGZ inGeest

Marieke Groot Zevert, Aios Dimence

en Alexander Snijdewind, Mension (www.dokterenintanzania.nl)

Vooraankondiging digitale netwerkbijeenkomst klimaat en gezondheid

26 november 2020, Online

Heeft u interesse om een aanvraag in te dienen op de aankomende subsidieoproep Klimaat en Gezondheid? Reserveer dan 26 november 2020 in uw agenda voor een digitale netwerkbijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de subsidieoproep. En kunt u de mogelijkheden verkennen voor samenwerking voor het opstellen van een projectvoorstel.

De subsidieoproep heeft tot doel om duurzame netwerken te vormen voor de ontwikkeling van kennis over klimaat en gezondheid, en toepassingsgericht onderzoek te initiëren op de volgende drie thema’s: 

  • temperatuur gerelateerde gezondheidseffecten
  • allergieën 
  • duurzame zorg 

Deze thema’s zijn geselecteerd uit de kennisagenda klimaat en gezondheid.

Later informeren wij u over de wijze van aanmelding en het programma van de bijeenkomst op 26 november. Meer informatie over de subsidieoproep volgt ook later.

De effecten van klimaatveranderingen op gezondheid vragen om actie en onderzoek. Belangrijke effecten liggen op het gebied van infectieziekten, voedselveiligheid en –zekerheid, huidkanker door UV-straling, allergieën, hittestress, wateroverlast en longproblemen (COPD) door fijnstof. Het is onduidelijk wat het gezondheidseffect van deze onderdelen apart en gezamenlijk is. We zijn benieuwd naar de neveneffecten van klimaatadaptatiemaatregelen. Ook willen we weten wat de effecten zijn van klimaatmitigatie voor klimaatvriendelijke en klimaatbestendige zorg (hier samen genoemd als duurzame zorg). Daarvoor is onderzoek nodig. We verwachten begin november de subsidieoproep open te stellen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons via: klimaat@zonmw.nl.

Epidemics8 - 8th International Conference on Infectious Disease Dynamics

30 november - 3 december 2020, Bologna, Italy

Bekijk hier het volledige programma.

De 25ste editie van het Infectieziekten Symposium Amsterdam

10 december 2020, Amsterdam - Online

U kunt hier de flyer inzien

IGO-congres 2021

30 maart - 1 april 2021, De Doelen, Rotterdam

Bekijk hier het programma.