Agenda

De NVTG houdt u op de hoogte van alles wat er speelt op het vlak van global health. Hier treft u een actueel overzicht van aankomende congressen, cursussen, studiedagen en interessante bijeenkomsten.

Training ETAT - Sectie International Child Health

28 - 29 februari 2020, Amsterdam

Training Emergency Triage Assessment Treatment

For all medical staff - doctors and nurses

See the flyer for more information.

Symposium Mensenhandel signaleren

28 februari 2020, Amsterdam

Symposium Mensenhandel signaleren

Over het belang van het herkennen van signalen van mensenhandel door zorgverleners

Vrijdagmiddag 28 februari 2020

Amnestyhuis, Keizersgracht 177, Amsterdam
Aanmelden via info@johannes-wier.nl 
 
Van de slachtoffers van mensenhandel komt 90% wel eens bij een arts.
Programma
13.30 – 14.00           Registratie, inloop en koffie/thee
14.00 – 14.15           Welkom en introductie | Fransje Snijders | voorzitter Johannes Wier Stichting, tevens symposiumvoorzitter
                                   
Openingsbijdrage door Herman Bolhaar | Nationaal Rapporteur Mensenhandel
14.15 – 14.30           Een ervaringsdeskundige aan het woord
14.30 – 14.40           Muzikaal intermezzo door Unheard Music Concepts |
Vragen en discussie met aanwezigen
 
14.40 – 15.10           Wat is mensenhandel? | Lezing door Johan Stam | Korpsexpert van Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel, afdeling Oost-Nederland |
 
15.10 – 15.25           Hoe signaleert de (huis)arts? Co-referaat door Toine Lagro-Janssen | Hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen Radboudumc te Nijmegen en Hoofd Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en –Midden |
 
15.25 - 15.40           Muzikaal intermezzo | Vragen en discussie met aanwezigen
 
15.40 – 16.00           Pauze
16.00 – 16.30           Mensenhandel en de Meldcode | Lezing: door Marcus de Koning -Man | Cultureel antropoloog, projectleider & adviseur  Aanpak Mensenhandel, CoMensha |
 
16.30 – 16.45           Opsporing van mensenhandel en het medisch beroepsgeheim: mogelijke dilemma's? Co-referaat door Corrette Ploem | Gezondheidsjurist Amsterdam UMC, locatie AMC en Lid Gezondheidsraad |
16.45 – 17.00           Muzikaal intermezzo en discussie met aanwezigen
 
17.00 - 18.00           Afsluiting en napraten tijdens borrel
Nadere toelichting bij het thema van het symposium
In Nederland verstaat men onder mensenhandel het werven (voor werk), vervoeren of huisvesten van iemand met gebruik van dwang, geweld, misleiding of misbruik makende van zijn of haar kwetsbare positie met als doel iemands inkomsten af te nemen of niet uit te betalen (uitbuiting).
Het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland schat men op 6.250 per jaar. Daarbij blijft veel mensenhandel, dus veel leed verborgen. Ongeveer een derde van de slachtoffers heeft de Nederlandse nationaliteit. Steeds vaker zijn jongeren het slachtoffer. Op dit moment is zelfs de helft van de slachtoffers minderjarig. Het grootste deel betreft gedwongen prostitutie cq. Loverboyproblematiek.
Johan Stam merkt dat jongeren, maar ook volwassenen, vaak niet eens weten wat mensenhandel is. Veel misbruikte meisjes weten niet wat normaal is, ontdekte ook Toine Lagro-Janssen. Zij beseffen niet dat het niet normaal is als je vriend je vraagt met anderen seks te hebben. Van de slachtoffers van mensenhandel komt 90% wel eens bij een arts. Daarom spelen artsen een grote rol in de signalering van mensenhandel. Maar artsen herkennen de signalen vaak niet en hebben schroom actie te ondernemen.
Dit alles is voldoende aanleiding voor de Johannes Wier Stichting om hier de aandacht op te richten in een symposium. Het symposium beoogt artsen en andere zorgverleners alert te maken op signalen van mensenhandel en handvatten te geven hoe te handelen bij vermoeden van mensenhandel.
Het programma werd samengesteld door JWS in samenspraak met Toine Lagro-Janssen
Praktische informatie
Aanmelden via een mail naar info@johannes-wier.nl
Meer informatie op www.linkedin.com/in/johannes-wier-stichting en www.johannes-wier.nl.
Accreditatie is voor 3 punten goedgekeurd voor artsen (ABAN), POH-GGZ (Register LV POH GGZ) en Verplegenden en Verzorgenden (Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals)
Kosten: in plaats van een toegangsprijs, stelt de JWS een éénmalige gift zeer op prijs. Deze kunt u overmaken op bankrekening  NL39 TRIO 0254 6959 22 ten name van Johannes Wier Stichting, Amsterdam of word donateur via https://www.johannes-wier.nl/doe-mee/

 
Wij zien uit naar uw komst op 28 februari 2020
 

XIII Havana Course Tropical and Travel Medicine 2020 (HCTTM 13)

2 - 4 maart 2020, Havana, Cuba

13th Course on Tropical and Travel Medicine in Cuba

The Instituto de Medicina Tropical 'Pedro Kouri' (IPK), Havana, in collaboration with Medical Services for the Tropics (MST), Maastricht, The Netherlands organises the 13e course on Tropical and Travel Medicine. Participants include: 

  • Physicians (especially those working in general practice, occupational medicine, aviation, tropical medicine and and public health).
  • Pharmacists.
  • Microbiologists. 
  • Nurses. 
  • Other health scientists.

Lectures by leading specialists (Cuban and others) and visit to hospitals, research laboratories, and community health centers. Laboratory training available on request in bacteriology and parasitology and an extra module in public health.

Official language: English. 

Medical education credits from Royal Dutch Society of Physicians (KNMG) & applied for Cuban authorities.

Click here for more information on the programme and how to register. 

White Ribbon Symposium

7 maart 2020, Amsterdam

We verwachten een mooi bedrag te genereren voor Stichting Mamawise, een prachtig project, naar ons hart, van Nederlandse makelij inzake zwangerschapseducatie in Ghana. Voor de tweede keer ondersteunen we dit levensreddend initiatief tot preventieve gezondheidszorg, zie bijlage 2.

Extra bijdragen uit privé acties worden zeer gewaardeerd.  De White Ribbon Moederkaarsen à 1 euro voor de juist bevallen moeder, (iets voor uw afdeling of praktijk?) zijn te bestellen via info@whiteribbon.nl

Generator Hotel Amsterdam, is onze locatie. Het hotel is neergestreken op de plek waar de Universiteit van Amsterdam jarenlang in "Het Praktikantenhuis” de co-assistenten en student-verloskundigen huisvestte; gelegen naast het Tropenmuseum. 

Echt een historische en inspirerende locatie met een goede catering.

Van harte hopen we u dan te zien en neem een andere belangstellende mee!

Vriendelijke groet,

Xiomara Vos, Catharina Ooijens, Anna Noordervliet, Marco van Elst,

Cor Zeeman en Marianne Sanders.

Bestuur White Ribbon NL.

 

NB: Accreditatie wordt aangevraagd bij KNOV, NVOG en V&VN. Bij voldoende aanmeldingen ook bij NVTG.

 

Tropen Lustrum Feest!

13 maart 2020, Amsterdam

WHIG Symposium ‘Huisarts dichtbij en ver weg: futureproof?’

1 april 2020, Amsterdam

Graag nodigt de WHIG u uit op haar voorjaarssymposium dit jaar als thema  ‘Huisarts dichtbij en ver weg: futureproof?’

Ons symposium belicht deze keer verschillende aspecten van de internationale en multiculturele Huisartsgeneeskunde met het oog op de toekomst. Accreditatie is aangevraagd bij zowel het NHG, AIGT als het LCR.  

Een belangrijk doel is het aanreiken van praktische handvatten op het gebied van reizigersadvisering, importziekten en zorg voor verschillende culturele achtergronden in uw dagelijkse praktijk.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 1 april 2020 te Amsterdam. 

Koninklijk Instituut voor de Tropen – De ‘ Leeszaal’ 

Mauritskade 62

1092 AD Amsterdam

Heeft u interesse om aan ons symposium deel te nemen? Klik hier om u in te schrijven. We hopen u te zien op 1 april!

Met vriendelijke groet, namens de leden van de Werkgroep Huisartsgeneeskunde en Internationale Gezondheidszorg,

 

Eline Dekker

Maarten Borg                                  

Sylvia Mennink            

Alexa ter Horst

Afrikadag

4 april 2020, KIT Amsterdam

Afrikadag

De Afrikadag komt er weer aan! Op zaterdag 4 april openen de deuren van het KIT voor iedereen die geïnteresseerd is in Afrika en alles wat hiermee te maken heeft. Met Climate Justice als hoofdthema gaan we dit jaar in op de sociaaleconomische gevolgen van klimaatverandering.

Hoofdspreker Sigrid Kaag
Het is inmiddels bekend dat Sigrid Kaag, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aanwezig is bij de grand opening! Ook de rest van het programma is bijna rond en gaat 27 februari online. Dan start ook de kaartverkoop met early bird korting, dus wees er snel bij!

Cerificate Course in Tropical Paediatrics an Global Child Health

7 - 9 april 2020, Amsterdam

Het Amsterdam Centre for Global Child Health van het Amsterdam UMC organiseert voor de 20e keer de 'Cerificate Course in Tropical Paediatrics an Global Child Health'.

Bekijk hier de het programma.

Refereeravond: Zorgeloos zonder papieren Het ongedocumenteerde kind in de zorg

20 april 2020, Utrecht

Zorgeloos zonder papieren. Het ongedocumenteerde kind in de zorg.

 

Op maandag 20 april 2020 organiseert het WKZ een thema-avond over de zorg voor kinderen zonder geldige verblijfsvergunning. In Nederland wonen veel kinderen zonder papieren. Deze kinderen zijn uiterst kwetsbaar. Door hun herkomst en geschiedenis hebben ze vaak lichamelijke en psychosociale  problemen. Toch is voor hen de toegang tot medisch specialistische en psychosociale zorg niet altijd eenvoudig of vanzelfsprekend. En eenmaal onder behandeling blijken de coördinatie en continuïteit van zorg vaak onvoldoende gewaarborgd. Dit willen wij graag veranderen, omdat ieder kind het recht heeft om zo gezond mogelijk op te groeien en zich te ontwikkelen.

Tijd

17.00 - 21.15 uur

Locatie

Gele collegezaal, UMC Utrecht

Algemene Leden Vergadering NVTG

24 april 2020, Utrecht Kargadoor

Cursus gezondheidsrecht voor artsen

9 juni 2020, Utrecht

Op dinsdag 9 juni a.s. organiseert Koopmans Gezondheidsrecht een cursusmiddag over de laatste ontwikkelingen in het gezondheidsrecht, speciaal voor artsen. Deze cursus is geaccrediteerd voor 3 studiepunten.

Meer informatie

Datum: 9 juni 2020

Tijd: 14:45 uur – 18:00 uur

Locatie: Pastoor Ohllaan 3a, Vleuten (Utrecht)

Kosten: € 150,- inclusief BTW

Accreditatie: 3 punten voor alle artsen (ABAN, algemene nascholing)

Programma en inschrijven: zie website

 

Training ETAT - Sectie International Child Health

18 - 19 juni 2020, Amsterdam

Training Emergency Triage Assessment Treatment

For all medical staff - doctors and nurses

See the flyer for more information.

Focus on Mental Health congres

2 - 11 november 2020, Moshi, Tanzania

"Towards universal mental health coverage - challenges and opportunities for lower and middle income countries".

We hebben hiervoor een van de meest vooraanstaande onderzoekers uit Kenia bereid gevonden hier een keynote lecture over te geven.
Meer informatie vind je de flyer. Wij zouden het nu al graag willen weten als u overweegt deel te nemen, omdat het congres alleen kan doorgaan bij voldoende inschrijvingen. 

Mocht u een collega bereid vinden om zich in te schijven, dan staat daar een extra dag in Moshi tegenover.

Vol enthousiasme pakken we de organisatie op en we kijken uit naar het aanstaande congres, 

Mocht u interesse hebben dan kunt u dit laten weten via mentalhealthconference.tz@gmail.com of info@mension.nl. 

Hopende u daar te ontmoeten. 

Met vriendelijke groeten,

Afra van der Markt, Psychiater GGZ inGeest

Marieke Groot Zevert, Aios Dimence

en Alexander Snijdewind, Mension (www.dokterenintanzania.nl)