Werkgroep Internationale Oogheelkunde

De werkgroep Internationale Oogheelkunde wil goede oogheelkundige zorg in de tropen bevorderen.

Uitwisseling

De werkgroep doet dit door het uitwisselen van ervaringen en informatie tussen nederlands gezondheidspersoneel, het bevorden van postacademisch onderwijs en het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling van aangepaste technologie voor oogheelkunde in ontwikkelingslanden.

De werkgroep organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst. Om de twee jaar wordt een tweedaagse internationale cursus Tropische Oogheelkunde in Utrecht georganiseerd. Wil je een praktische stage oogheelkunde lopen dan kan de werkgroep hierin bemiddelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze werkgroep, neem dan contact op met Ype Henry (voorzitter) of Ruud van der Pol (secretaris) via werkgr.int.ooghlk@gmail.com

www.tropischeoogheelkunde.nl