Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (TROIE)

De werkgroep TROIE zet zich in voor de kwaliteit van de opleiding Arts Internationale Gezondheid en Tropengeneeskunde.

Kwaliteitsbewaking opleiding

TROIE zet zich in voor de belangen van alle artsen IGT in opleiding, door middel van kwaliteitsbewaking van de opleiding, belangenbehartiging van de aios-IGT en het bevorderen van onderling contact van de aios-IGTs. We nemen deel aan het CIGT, het NVTG-bestuur en MT.

Wil je weten wat we nog meer doen of wil je contact met onze vereniging, ga dan naar onze website: www.troie.nl.