Tropical Medicine and International Health

De NVTG is nauw verbonden met de Stichting TM&IH. Hier leest u meer over deze samenwerking.

Stichting Tropical Medicine and International Health

De NVTG onderhoudt nauwe banden met de Stichting Tropical Medicine and International Health. De Stichting heeft ten doel het gezamenlijk met partners in Engeland, België, Duitsland en Zwitserland het uitgeven van geschriften op het gebied van de Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg. Een van de publicaties is het European Journal TM&IH. De NVTG levert een van de redacteuren voor dit vakblad op het gebied van de tropengeneeskunde en de international health. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Jelle Visser 
  • Secretaris: Kartini Gadroen
  • Penningmeester: Bert Schreuder 
  • Lid: Ankie van den Broek 
  • Lid: Remco van de Pas
  • Lid: Jelle Visser

Het Bestuur van de NVTG benoemt voorzitter, penningmeester, secretaris en één lid. De Stichting Tropische Geneeskunde Leiden levert de secretaris. De penningmeester van de NVTG is tevens penningmeester van de Stichting. De Nederlandse redacteur van TMIH is gerechtigd de bestuursvergaderingen bij te wonen. De stichting heeft de volgende documentatie beschikbaar: