Tropical Medicine and International Health

De NVTG is nauw verbonden met de Stichting TM&IH. Hier leest u meer over deze samenwerking.

Stichting Tropical Medicine and International Health

De NVTG onderhoudt nauwe banden met de Stichting Tropical Medicine and International Health. De Stichting heeft ten doel het gezamenlijk met partners in Engeland, België, Duitsland en Zwitserland het uitgeven van geschriften op het gebied van de Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg. Een van de publicaties is het European Journal TM&IH. De NVTG levert een van de redacteuren voor dit vakblad op het gebied van de tropengeneeskunde en de international health. De functie van de Nederlandse redacteur is vacant.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Jelle Visser 
  • Secretaris: Kartini Gadroen
  • Penningmeester: Bert Schreuder 
  • Lid: Remco van de Pas

Het Bestuur van de NVTG benoemt voorzitter, penningmeester, secretaris en één lid. De penningmeester van de NVTG is tevens penningmeester van de Stichting. De Nederlandse redacteur van TMIH is gerechtigd de bestuursvergaderingen bij te wonen. De stichting heeft de volgende documentatie beschikbaar: