Promoties Global Health

De NVTG verenigt studenten, onderzoekers en professionals werkzaam in global health. De onderzoeken van onze promovendi illustreren de reikwijdte van het vakgebied: de facetten divers, het veld wereldwijd.