MTb en IHA

MTb en IHA zijn twee belangrijke NVTG platforms voor informatie-uitwisseling. Beide publicaties verschijnen 4 keer per jaar en zijn bestemd voor leden en anderen met interesse in global health. MTb, de opvolger van het (Nederlandstalige) blad Medicus Tropicus, verschijnt in het Engels en kent een thematische opzet.

MTb: vakblad voor professionals 

Vier keer per jaar brengen we het tijdschrift MTb uit, het vakblad voor professionals in global health. Lees verder over deze NVTG publicatie op de MTb pagina

 

International Health Alerts 

International Health Alerts (IHA) is een compilatie van publicaties in global health, met een specificieke focus op relevante artikelen op het gebied van de  tropische geneeskunde en de internationale gezondheidszorg in lage- en midden-inkomenslanden. De IHA wordt vier keer per jaar digitaal uitgebracht. Zie de IHA pagina voor meer informatie over dit initiatief en de meest recente edities. 

Info

Heeft u vragen over MTb of International Health Alerts, wilt u iets weten over een specifiek artikel of wilt u meeschrijven aan de volgende uitgave? Neem dan contact op met het secretariaat van MTb (Hein Dik Barentsen) via e-mail: MTredactie@nvtg.org.