International Health Alerts

International Health Alerts (IHA) is een compilatie van samenvattingen van recente publicaties in global health, met een specifieke focus op tropische geneeskunde en de internationale gezondheidszorg in lage- en midden-inkomenslanden.

International Health Alerts

IHA verschijnt vier keer per jaar, en is sinds 2013 uitsluitend digitaal en rechtstreeks via de NVTG website aangeboden. De meest recente editie van IHA zijn hieronder als PDF beschikbaar. Het archief met oude nummers kunt u vinden via Archief MT en IHA (tot nader order op te vragen bij het secretariaat via info@nvtg.org).

IHA-redactie

Yme van den Berg
Cor van den Bogaard
Leny Claessen-van Swaay
Herbert Schilthuis

Reacties en suggesties zijn welkom en kunt u doorgeven aan het secretariaat van de NVTG via info@nvtg.org.