NVTG Symposium 2018

Ieder jaar organiseren wij een symposium rond global health, met dit jaar als thema 'Ethical dilemmas in Global Health'. Ben je geïnteresseerd in global health en tropengeneeskunde? Wij heten je van harte welkom op 9 november in de Rode Hoed in Amsterdam.

[Human] Resources, Research, Rights: Ethical dilemmas in Global Health

Het symposium '[Human] Resources, Research, Rights: Ethical dilemmas in Global Health' staat stil bij ethische dilemma's in de gezondheidszorg wereldwijd, zoals toegang tot de zorg, eerlijke distributie van schaarse middelen in de zorg, en het schrijnende tekort aan goed opgeleide gezondheidswerkers, in met name lage- en middeninkomenslanden. Ook debatteren we over de totstandkoming van een uitgebalanceerde onderzoeksagenda op het gebied van global health.  

Het programma bestaat uit lezingen, wetenschappelijke presentaties en debat op het brede terrein van global health, inclusief de tropengeneeskunde. Deelnemers zijn leden van de NVTG; professionals werkzaam in global health / humanitarian aid / tropengeneeskunde; beleidsmakers; onderzoekers en studenten in global health, en AIGT-ers in opleiding.  

Details over het programma en de aanmelding voor het symposium vindt u in de symposium flyer en op de symposiumpagina.