Lid worden

Word lid van de NVTG en ontvang vier keer per jaar MT, Bulletin of the Netherlands Society for Tropical Medicine and International Health. Leden krijgen korting op de toegangsprijs van het jaarlijks NVTG-congres en kunnen voor een gereduceerde prijs een abonnement op het Engelse maandblad Tropical Medicine and International Health nemen.

Als u lid wordt, kunt u op het voor leden afgeschermde gedeelte van de website komen. U vindt daar de namen, adressen en beroepen van alle leden. Bovendien heeft elk lid de mogelijkheid om zijn eigen profiel aan te maken en de profielen van andere leden te bekijken.

Kosten lidmaatschap:
De contributiebedragen bedragen met ingang van januari 2018:
Standaard tarief (ook voor PhD-candidates): € 152,00
Gepensioneerd tarief nieuw: € 100,00
Partner tarief (nieuw niet meer mogelijk): € 64,00
Studententarief: € 40,00
Abonnement TMIH: € 91,00 papieren versie en € 17,00 elektronische versie

Elk jaar wordt er een jaarlijkse automatische verhoging van de contributie volgens het indexatiecijfer doorgevoerd.

Het studententarief wordt gehanteerd voor studenten (niet voor PhD-candidates), maar tevens voor (jonge) artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) die op lokaal salaris in het buitenland werkzaam zijn. Hiermee hopen wij het lidmaatschap van de NVTG toegankelijk te houden voor mensen met een lager inkomen en tevens afgestudeerde AIGT de mogelijkheid te geven hun lidmaatschap te continueren tijdens hun verblijf tegen lokaal salaris in een laag- of middeninkomensland. Mocht u menen dat u in aanmerking komt voor het studententarief, dan kunt u contact opnemen met het NVTG secretariaat op info@nvtg.org.

Opzeggen van het NVTG-lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt te allen tijde aangegaan voor de duur van een kalenderjaar: van 1 januari t/m 31 december. Indien een lid zijn/haar lidmaatschap wilt beëindigen, dan dient dit schriftelijk (per brief of mail) te gebeuren vóór 1 december van datzelfde jaar. Dan wordt u uitgeschreven per 31 december van het betreffende jaar en vervalt de contributiebetaling voor het volgend kalenderjaar. Indien de opzegging niet tijdig is ontvangen, dan kan de NVTG u houden aan de contributiebetaling van het volgend kalenderjaar.

Voor AIGT in opleiding geldt dat zij bij aanvang van de opleiding automatisch worden aangemeld als NVTG-lid. Zij krijgen vanuit het NVTG-secretariaat hierover informatie toegestuurd. Gedurende de hele opleiding betalen zij de standaard contributie. Indien een arts in opleiding eerder stopt met de opleiding dient hij/zij zelf zijn lidmaatschap op te zeggen bij het NVTG-secretariaat. Het lidmaatschap vervalt dus niet automatisch bij het stoppen met de opleiding!

Naam*
Adres*
Postcode en woonplaats* 
Land*
E-mailadres*
Telefoon
Categorie*
Beroep
Geboortedatum
Europa/Buiten Europa
Adres zaakwaarnemer
Postcode en woonplaats zaakwaarnemer 
Telefoon zaakwaarnemer