Artikel in MC van arts-IGT Bert van Enter

Gezinsplanning in de derde wereld: van levensbelang

Zie het artikel dat 23-feb verscheen in Medisch Contact.