ANBI-status

De status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) maakt giften aan de NVTG aftrekbaar voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting.

ANBI status

Per 13 juni 2016 heeft de NVTG van de belastingdienst een ANBI status verkregen. De status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) maakt giften aan de NVTG aftrekbaar voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting.

De meest eenvoudige vorm is een eenmalige gift, die minimaal €60 en maximaal 10% van het drempelinkomen kunnen bedragen. Een dergelijke eenmalige gift is slechts gedeeltelijk aftrekbaar. Zie de voorwaarden van de Belastingdienst.

Aantrekkelijker giften zijn periodieke giften. Hiervoor moet een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt. De NVTG maakt daarvoor gebruik van de standaardformulieren van de belastingdienst. NVTG en gever maken in die formulieren vermelding van de looptijd (minimaal 5 jaar) en de hoogte van het bedrag (zie de formulieren van de belastingdienst die door gever en NVTG dienen te worden ingevuld en bewaard, ook een volmacht voor automatische incasso kan indien gewenst zo geregeld worden).

Uw gift(en) – eventueel geoormerkt – zijn van harte welkom op rekening IBAN NL30 INGB 0000 125 774 !

Voor nadere informatie, neemt u contact op met het secretariaat: info@nvtg.org of penningmeester@nvtg.org