>Opleiding

Al meer dan 50 jaar is de vereniging betrokken bij de opleiding van artsen die voor korte of langere tijd in een ‘low resource setting’ gaan werken. Deze opleiding is in de loop der jaren geëvolueerd tot de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) die op 1 januari 2014 van start is gegaan. Deze opleiding bestaat uit twee klinische onderdelen op het gebied van heelkunde of kindergeneeskunde en obstetrie/gynaecologie, de Nederlandse Tropen Cursus (NTC) en een klinisch onderdeel in een buitenlandse setting. De totale opleidingsduur is 27 maanden.

Het opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (opleidingsinstituut IGT) is de uitvoerende organisatie voor de nieuwe opleiding tot AIGT en is verantwoordelijk voor uitvoering van de opleiding tot AIGT. Zoals te zien in het organigram: Het opleidingsinstituut functioneert onder de Stichting Opleidingsinstituut IGT. Het Concilium Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (CIGT) van de NVTG adviseert het opleidingsinstituut over de inhoud. De Academische Raad verbonden aan de Stichting borgt de wetenschappelijke inhoud van de opleiding tot AIGT.

Met dit profiel AIGT is er een opleiding voor een generalistisch werkende arts, die mondiaal inzetbaar is.
De meerwaarde voor Nederland wordt in het licht van de globalisering en de daaraan gekoppelde toegenomen mobiliteit, en de gevolgen van grensoverschrijdende ziekten in Nederland steeds duidelijker.