>Opleiding

Al meer dan 50 jaar is de vereniging betrokken bij de opleiding van artsen die voor korte of langere tijd in een ‘low resource setting’ gaan werken. Deze opleiding is in de loop der jaren geëvolueerd tot de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) die op 1 januari 2014 van start is gegaan. Deze opleiding bestaat uit twee klinische onderdelen op het gebied van chirurgie of kindergeneeskunde en obstetrie/gynaecologie, de Nederlandse Tropen Cursus (NTC) en een klinisch onderdeel in een buitenlandse setting. De totale opleidingsduur is 27 maanden.

Het opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde is de uitvoerende organisatie voor de nieuwe opleiding tot AIGT en is verantwoordelijk voor uitvoering van de opleiding tot AIGT.

Zie de website www.oigt.nl van de opleiding, ook voor vacatures voor opleidingsplaatsen.