>Netwerk

De NVTG vervult een netwerkfunctie binnen de Tropische geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg. Het netwerk van de Vereniging bestaat uit:

  • De wetenschappelijke Werkgroepen.
  • De Commissie Wetenschap. Dit is een door het bestuur gemandateerde commissie met als doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht op het terrein van de (tropische) geneeskunde en de internationale gezondheidszorg. De Commissie Wetenschap beheert de gelden die door de Stichting Otto Kranendonkfonds beschikbaar zijn gesteld voor projecten ter verbetering van gezondheid of gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.
  • FESTMIH, de Europese Federatie van Verenigingen voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg.
  • Stichting TMIH
  • SANO (Stichting Artsen naar Ontwikkelingslanden)

De partners en samenwerkingsverbanden van de NVTG zijn te vinden onder FESTMIH.